Dowiedz się więcej o programie

Program " Mój elektryk"

DLA KOGO JEST PROGRAM MÓJ ELEKTRYK?

Program na początku działania skierowany jest do Klientów indywidualnych, czyli osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. NFOŚiGW informuje, że rozszerzenie programu na firmy i inne podmioty gospodarcze jest planowane "za kilka tygodni". Dopłata oferowana jest przy zakupie samochodu fabrycznie nowego z napędem w pełni elektrycznym. Warunkiem jest cena - nie może przekraczać 225.000 zł brutto. Posiadacze Karty Dużej Rodziny nie są objęci tym limitem - w tym przypadku cena maksymalna nie jest wskazana przez ustawodawcę.

 

WYSOKOŚĆ DOPŁAT

Dopłata maksymalna uzależniona jest od wielkości rodziny. Kwoty wsparcia wynoszą odpowiednio:

• 18.750 zł (cena max. 225.000 zł brutto)
• 27.000 zł (posiadacze Karty Dużej Rodziny, brak limitu ceny)

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Procedura składania wniosku jest uproszczona i przebiega całkowicie online. Należy wypełnić e-formularz, dołączyć kopię dowodu zakupu, rejestracji i ubezpieczenia pojazdu. Wraz z podpisaniem wniosku dokument ten staje się wiążącą umową wypłaty dotacji. Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji należy składać w okresie od 12.07.2021 – 30.09.2025 lub do wyczerpania środków alokacji. Należy zwrócić uwagę, że, istnieje możliwość ubiegania się o dotację wstecznie, tj. dla samochodów zakupionych po 1 maja 2020 roku.


Jeśli masz jeszcze pytania, albo nie wszytsko jest dla Ciebie jasne skontaktuj się z nami. Przygotujemy specjalnei dla Ciebie ofertę na SkodęEnyaq. Czekamy.

tel. 54 230 60 90

e mail: salon@skoda.watarski.pl

Zapraszamy równiezdo bezpośredniego kontaktu z naszymi doradcami:

Janusz Tutak       tel. 600 464 487, e mail: janusz.tutak@skoda.watarski.pl

Damian Koszuda tel. 604 106 900,  e mail: damian.koszuda@skoda.watarski.pl

Tomasz Wąsik     tel. 602 623 988, e mail: tomasz.wasik@skoda.watarski.pl